Privátna zubná ambulancia - Brežný & Brežný

Volajte: +421 33 77 44 036, +421 918 370 162

OŠETRENIE

Pacient

Poisťovňa

Vstupné kompletné vyšetrenie

15 €

17 €

Preventívna stomatologická prehliadka

10 €

8 €

Preventívna pedostomatologická prehliadka

10 €

6 €

Vyžadované akútne ošetrenie s ošetrením

20 €

3 €

Krátky administratívny výkon (odhlásenie)

5 €

0 €

Infiltračná anestézia

10 €

3 €

Intraligamentárna anestézia

15 €

3 €

Anestézia na n. mandibularis

15 €

3 €

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

15 €

3 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

20 €

6 €

Extrakcia viac koreňového zubu

35 €

8 €

Komplikovaná extrakcia zubu

50-100 €

14 €

Chirurgická extrakcia zubu

100-150 €

0 €

Resekcia koreňového hrotu

100-150 €

0 €

Plastika frenula (uzdičky)

50 €

0 €

Kyretáž koreňa zuba, za 1 zub

10 €

0 €

Vestibuloplatika, prehľbenie vestibula

70-150 €

0 €

Jednoplôšková výplň zubu

40 €

6 €

Dvojplôšková výplň zubu

45 €

12 €

Trojplôšková výplň zubu

50 €

15 €

Fotokompozit - 1 plôška

50 €

6 €

Fotokompozit - 2 plôšky

55 €

12 €

Fotokompozit - 3 plôšky

60 €

15 €

Rekonštrukcia zubu front + premolár

70 €

0 €

Rekonštrukcia zubu molár, po endo ošetrení

90 €

0 €

Použitie SIC podložky

5 €

0 €

Provizórne ošetrenie zubného kazu

10 €

0 €

Paliatívne endodonticke vyšetrenie

15 €

5 €

Endodonticke oš. 1 koreňového zuba

50 €

17 €

Endodonticke oš. 2 koreňového zuba

80 €

34 €

Endodonticke oš. 3 koreňového zuba

130 €

34 €

Endodonticke oš. 4 koreňového zuba

150 €

34 €

Reendodontické oš. za 1 kanál

10 €

0 €

gingivektomia

10 €

0 €

Lokálne ošetrenie UZV

10 €

0 €

Odstránenie zubného kameňa

15 €

3 €

Ošetrenie sťaženého prerezávania 8

10 €

0 €

Incízia dentogénneho abscesu

15 €

0 €

RVG snímka

10 €

0 €

Dentálna hygiena

60 €

0 €

Nasadenie kofferdamu

10 €

0 €

Použitie MTA cementu

10 €

0 €

PROTETICKÉ PRÁCE

Pacient

Poisťovňa

Komplexné stomatoprotetické vyš. a návrh ošetrenia

50 €

 

Kombinovaný odtlačok

30 €

 

Anatomický odtlačok

10 €

 

Funkčný odtlačok

20 €

 

Stiahnutie fixnej náhrady za jeden člen

15 €

 

Nasadenie korunky

10 €

 

Totálna náhrada

150 - 200 €

105 €

Parciálna náhrada

150 - 200 €

78 €

Dolná skeletová náhrada

200 €

78 €

Valplast náhrada

300 €

78 €

Náhrada vystužešná kovom (doplatok)

30 €

 

Kovokeramická korunka

250 €

 

Celokeramická korunka

350 €

 

Korunka živicová

50 €

 

Fazeta celokeramická

350 €

 

Onlay kompozitná nepriama

200 €

 

Koreňová nadstavba priama sklený čap

80 €

 

Zásuvné spoje - guličky

150 €

 

Gilmorov strmeň

300 €

 

Implantat Straumann

600-850 €

 

Nadstavba na implantát straumann

200 €

 

Použitie membrány

200-400 €

 

Augmentacia kosti podla spotreby materiálu

100-300 €

 

PRÍPLATKY V AMBULANCIÍ

Pacient

Poisťovňa

Príplatok za noc, voľné dni a sviatky

50 €

 

Nedostavenie sa na vyšetrenie bez včasného ospravedlnenia (24hod. pred ošetrením)

50 €

 

MUDr. Milan Brežný
Winterova 39
92101 Piešťany


Cenník platný od 1.1.2019