Privátna zubná ambulancia - Brežný & Brežný

Volajte: +421 33 77 44 036, +421 918 370 162

OŠETRENIE

Pacient

Poisťovňa

Vstupné kompletné vyšetrenie

15 €

17 €

Preventívna stomatologická prehliadka

10 €

8.46 €

Preventívna pedostomatologická prehliadka

10 €

6.21 €

Vyžadované akútne ošetrenie s ošetrením

20 €

2.82 €

Krátky administratívny výkon (odhlásenie)

5 €

0 €

Infiltračná anestézia

10 €

3.39 €

Intraligamentárna anestézia

15 €

3.39 €

Anestézia na n. mandibularis

15 €

3.39 €

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

15 €

3.39 €

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

20 €

5.64 €

Extrakcia viac koreňového zubu

35 €

8.46 €

Komplikovaná extrakcia zubu

50-100 €

14.11 €

Chirurgická extrakcia zubu

100-150 €

0 €

Resekcia koreňového hrotu

100-150 €

0 €

Plastika frenula (uzdičky)

50 €

0 €

Kyretáž koreňa zuba, za 1 zub

10 €

0 €

Vestibuloplatika, prehľbenie vestibula

70-150 €

0 €

Jednoplôšková výplň zubu

40 €

5.64 €

Dvojplôšková výplň zubu

45 €

12.41 €

Trojplôšková výplň zubu

50 €

15.24 €

Fotokompozit-1plôška

50 €

5.64 €

Fotokompozit-2 plôšky

55 €

12.41 €

Fotokompozit-3 plôšky

60 €

15.24 €

Rekonštrukcia zubu front+premolár

70 €

0 €

Rekonštrukcia zubu molár, po endo ošetrení

90 €

0 €

Použitie SIC podložky

5 €

0 €

Provizórne ošetrenie zubného kazu

10 €

0 €

Paliatívne endodonticke vyšetrenie

15 €

4.51 €

Endodonticke oš. 1 koreňového zuba

40 €

16.93 €

Endodonticke oš. 2 koreňového zuba

70 €

33.85 €

Endodonticke oš. 3 koreňového zuba

110 €

33.85 €

Endodonticke oš. 4 koreňového zuba

150 €

33.85 €

Reendodontické oš. Za 1 kanál

10 €

0 €

gingivektomia

10 €

0 €

Lokálne ošetrenie UZV

10 €

0 €

Odstránenie zubného kameňa

15 €

2.82 €

Ošetrenie sťaženého prerezávania 8

10 €

0 €

Incízia dentogénneho abscesu

15 €

0 €

RVG snímka

10 €

0 €

Dentálna hygiena

60 €

0 €

Nasadenie kofferdamu

10 €

0 €

Použitie MTA cementu

10 €

0 €

PROTETICKÉ PRÁCE

Pacient

Poisťovňa

Komplexné stomatoprotetické vyš a návrh ošetrenia

50 €

 

Kombinovaný odtlačok

30 €

 

Anatomický odtlačok

10 €

 

Funkčný odtlačok

20 €

 

Stiahnutie fixnej náhrady za jeden člen

15 €

 

Nasadenie korunky

10 €

 

Totálna náhrada

150 €

105 €

Parciálna náhrada

150 €

78.06 €

Dolná skeletová náhrada

150 €

78.06 €

Valplast náhrada

250 €

78.06 €

Náhrada vystužešná kovom (doplatok)

30 €

 

Kovokeramická korunka

220 €

 

Celokeramická korunka

350 €

 

Celoplašťová korunka

150 €

 

Korunka živicová

50 €

 

Fazeta živicová

40 €

 

Fazeta celokeramická

200-400 €

 

Onlay kompozitná nepriama

180 €

 

Koreňová nadstavba priama sklený čap

80 €

 

Zásuvné spoje - guličky

150 €

 

Gilmorov strmeň

300 €

 

Implantat Straumann

600-850 €

 

Nadstavba na implantát straumann

200 €

 

Použitie membrány

200-400 €

 

Augmentacia kosti podla spotreby materiálu

100-300 €

 

PRÍPLATKY V AMBULANCIÍ

Pacient

Poisťovňa

Príplatok za noc, volné dni a sviatky

50 €

 

Nedostavenie sa na vyšetrenie bez včasného ospravedlnenia (24hod pred ošetrením)

50 €

 

MUDr. Milan Brežný
Winterova 39
92101 Piešťany


Cenník platný od 1.1.2015